En Hamarkrønike

En Hamarkrønike er et historisk spel på Domkirkeodden. Publikum blir tatt med på en vandring gjennom kaupangen Hammer hvor Spå-Sara (spilt av Karen Høie) og Ruske-Ragna (spilt av Ingrid Nøren Stenersen) leder dem gjennom historien. Ingrid har vært med på spelet i 2019 og nå i 2020.

Spelet forteller den spennende og dramatiske historien om biskop Mogens, Norges selvstendighetstap og Hamars undergang. Da Norge kjempet for å beholde siste rest av selvstendighet på 1500-tallet, var det flere viktige hendelser som knyttet seg til Hamarkaupangen, og den siste katolske biskopen som bodde der; biskop Mogens. Hans liv og virke i bispegården på Hamar, fra han startet sitt arbeid i 1513, til han dramatisk ble ført bort av danske soldater i 1537, presenteres nå for publikum gjennom årets vandreteater.

En Hamarkrønike er skrevet av Svein Gundersen og Karen Høie

Les mer om oppsetningen her