StrømmeTeateret!

Teaterkompaniet StrømmeTeateret består av bak: Silje Tveråli, venstre: Ingvild Lunde, høyre: Ingrid Nøren Stenersen, forran: Henriette Lerstad

Ingrid er kunstnerisk leder, skuespiller og tekstforfatter for teaterkompaniet StrømmeTeateret. Kompaniet har som mål å lage teater og scenekunst til barn som av ulike årsaker ikke kan oppsøke en fysisk teatersal. Under korona-pandemien har løsningen vært å lage forestillinger som kan strømmes live.

Kompaniet ble til som en direkte konsekvens av koronautbruddet som rammet Norge i mars 2020. I perioden rett etter utbruddet så man en hel bransje som fant nye måter å nå ut til publikum på. Mens dører til teatre og konsertarenaer ble lukket, åpnet vinduer med livestream seg på internett. Utøvere begynte å strømme prosjektene sine som en måte å bidra til fellesdugnaden på, samtidig som de skapte seg arbeid på en ny og kreativ måte. Med stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter, ønsket StrømmeTeateret å skape et tilbud til barna. 

Det siste året har strømmeTeateret skrevet og produsert fire forestillinger og to konserter. Prinsessen som ikke kunne gå ut  var kompaniets første forestilling og ble sendt direkte fra Sentralen i Oslo. Forestillingen nådde over 8000 visninger helga den lå ute! April 2020 strømmet de forestillingen Detektiv Dorotea og påskemysteriet, og juni 2020 strømmet de forestillingen Detektiv Dorotea og det mystiske frøet i samarbeid med SOS-barnebyer. De har også laget to konserter, sangstund i skogen med Strømmeteateret og sangstund på låven. Nå lager StrømmeTeateret forestillinger i samarbeid med Elevkanalen til TV2. Elevkanalen er en av Norges største digitale læringsplattform for barn og unge.Les mer om StrømmeTeateret her.